ἴδια and ἴδιοι

Biblical Greek morphology and syntax, aspect, linguistics, discourse analysis, and related topics
Post Reply
Girgis Boshra
Posts: 21
Joined: January 25th, 2012, 3:40 pm

ἴδια and ἴδιοι

Post by Girgis Boshra » February 28th, 2016, 5:48 am

εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. (Joh 1:11)
Why the first (ἴδια) neuter, and the second (ἴδιοι) masculine?
0 xcwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: ἴδια and ἴδιοι

Post by cwconrad » February 28th, 2016, 7:56 am

Girgis Boshra wrote:εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. (Joh 1:11)
Why the first (ἴδια) neuter, and the second (ἴδιοι) masculine?
οἱ ἴδιοι is a generic plural certainly indicating people of inclusive gender, for the reason that the masculine gender is used that way -- numerous adjectives have only two terminations: one undifferentiated (-ος in the 2nd decl.) matching both masculine and feminine nouns, the other matching neuter nouns). As for τὰ ἴδια as neuter, I have always understood this to refer not just to people but to all the "things" that belonged to the Logos because he was instrumental in their creation. I wouldn't hesitate to convey the sense of the verse as "He entered his own realm and his own people didn't welcome him."
0 x
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Girgis Boshra
Posts: 21
Joined: January 25th, 2012, 3:40 pm

Re: ἴδια and ἴδιοι

Post by Girgis Boshra » March 1st, 2016, 5:14 am

Many thanks for your reply Prof. Conrad
0 x

Post Reply

Return to “Greek Language and Linguistics”