διδάσκαλος in nominative

Biblical Greek morphology and syntax, aspect, linguistics, discourse analysis, and related topics
Post Reply
Girgis Boshra
Posts: 21
Joined: January 25th, 2012, 3:40 pm

διδάσκαλος in nominative

Post by Girgis Boshra » March 1st, 2016, 5:19 am

οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· (Joh 3:2). Why (διδάσκαλος) came here in nominative case, not in accusative? isn't it a direct object for verb (οἴδαμεν)?
0 xcwconrad
Posts: 2109
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: διδάσκαλος in nominative

Post by cwconrad » March 1st, 2016, 5:47 am

Girgis Boshra wrote:οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· (Joh 3:2). Why (διδάσκαλος) came here in nominative case, not in accusative? isn't it a direct object for verb (οἴδαμεν)?
No; rather, the entire clause introduced by ὅτι is the object of οἴδαμεν: what we "know" is (the fact that) ...
διδάσκαλος is nominative; that means that it must construe with the verb ἐλήλυθας, the implicit subject of which is σύ; διδάσκαλος is in agreement with that implicit subject.
0 x
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Post Reply