πιέζω vs πιάζω

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Louis L Sorenson
Posts: 706
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

πιέζω vs πιάζω

Post by Louis L Sorenson » April 1st, 2012, 8:16 pm

BDAG lists πιέζω (to press, put pressure on) and πιάζω (to grasp, seize, catch) as separate words. LSJ has
πιάζω , Dor. and later Att. for πιέζω (q. v.).
Are these words separate or not?
πιάζω 1 aor. ἐπίασα. Pass.: fut. πιασθήσεται Sir 23:1; aor. ἐπιάσθην (Alcman 28 D.2; Theocr. 4, 35; Sethianische Verfluchungstafeln 49, 58; 59 Wünsch [1898]; POxy 812, 5 [5 B.C.]; PHamb 6, 16; LXX [s. Thackeray 282.—B-D-F §29, 2; 101 p. 48; Mlt-H. 69; 254; 405]; TestNapht 5:2, 3) Doric and colloq. for Attic πιέζω (s. Thumb 67 note) in our lit. only in the foll. senses
① to take firm hold of, grasp neutral take (hold of) τινά τῆς χειρός someone by the hand Ac 3:7 (cp. Theocr. 4, 35 τὸν ταῦρον ὁπλᾶς).
② to seize with intent to overpower or gain control
ⓐ of humans seize, arrest, take into custody (cp. BGU 325, 2 λῃστοπιαστής) τινά someone (PGM 5, 172 κλέπτην) J 7:30, 32, 44; 8:20; 10:39; 11:57; PEg2, 26 and 28; 2 Cor 11:32. ὸ̔ν πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν Ac 12:4.
ⓑ of animals catch (SSol 2:15) of fish (PLond II, 483, 76 p. 328 [616 A.D.]) J 21:3, 10. Pass. ἐπιάσθη τὸ θηρίον Rv 19:20. On πιάζω and corresponding form πιέζω, s. GShipp, Modern Greek Evidence for the Ancient Greek Vocabulary ’79, 454f.—B. 575; 744. New Docs 3, 82.—DELG s.v. πιέζω. M-M.

πίε, πιεῖν, πίεσαι s. πίνω.

πιέζω pass.: pf. ptc. πεπιεσμένος; 3 sg. aor. ἐπιέσθη Papias (v.l.) (Hom.+; Hero Alex. I p. 58, 4; SIG 904, 7; PCairZen 378, 11 [III B.C.]; PBerlZill 1, 41; Mi 6:15 πιέσεις ἐλαίαν; TestSol 1:2 C; Philo, Migr. Abr. 157, Aet. M. 129; Jos., Ant. 17, 28. See πιάζω) press μέτρον πεπιεσμένον a measure that is pressed down Lk 6:38. ὑπὸ τῆς ἁμάξης … ἐπιέσθη ὥστε τὰ ἔγκατα αὐτοῦ ἐκκενωθήναι Judas was so pinned by the wagon that his entrails came out Papias (3:2 v.l. [Preuschen p. 98 app. for ln. 8]).—S. Shipp, πιάζω, end. B. 575; 744. New Docs 3, 82.—DELG. M-M.


Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed.) (812). Chicago: University of Chicago Press.

ed krentz
Posts: 64
Joined: February 22nd, 2012, 5:34 pm
Location: Chicago, IL

Re: πιέζω vs πιάζω

Post by ed krentz » April 2nd, 2012, 10:20 am

These are variant dialect forms of the same term. Doric words often have alpha where Ionic have eta or epsilon.

In English the way in which Canadians pronounce "out" is very different from US pronunciation, but it is the same word.

"Nurse" in England can mean "hold on one's lap," but it is still the same term as our "nurse" which can mean feed a baby or tend to carefully.

Ed Krentz
Edgar Krentz
Prof. Emeritus of NT
Lutheran School of Theology at Chicago

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest