καταβολη

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
timothy_p_mcmahon
Posts: 257
Joined: June 3rd, 2011, 10:47 pm

Re: καταβολη

Post by timothy_p_mcmahon » September 16th, 2014, 7:13 pm

Hi, Shirley.

No, this guy's focus is on the noun καταβολη in the phrases προ/απο καταβολης κοσμου in Ephesians 1:4 et passim.
0 xPost Reply

Return to “Word Meanings”