ἀμφιεννῦναι, ἐνδύειν, περιβαλεῖν

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

ἀμφιεννῦναι, ἐνδύειν, περιβαλεῖν

Post by Stephen Hughes » October 2nd, 2014, 6:38 am

For years, I've had a working vocabulary of one word in this group (περιβαλεῖν), but now that I have three clocks (know three words), I'm no longer sure. I would like to know the time difference between them, so I can calculate the "correct time" for these words.

To put that simply, when is it a suitable place to use one or other of these three words. Some example sentences are:
  • ἀμφιέννυμι
    Matthew 11:8 wrote:Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; Ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον;
  • ἐνδύω
    Matthew 22:11 wrote:εἶεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου·
  • περιβάλλω
    Mark 16:5 wrote:εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν·
In my uncharted and myopic stumbling through this language, have I overlooked any other obvious word for "to wear clothes"?
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: ἀμφιεννῦναι, ἐνδύειν, περιβαλεῖν

Post by cwconrad » October 2nd, 2014, 6:59 am

Stephen, you've said in the past that you always consult Louw & Nida first, but just in case you haven't, I'd suggest you take a look at §49 Activities Involving Clothing and Adorning. It will at least add several more verbs to your list.
0 x
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: ἀμφιεννῦναι, ἐνδύειν, περιβαλεῖν

Post by Stephen Hughes » October 2nd, 2014, 7:30 am

Stephen Hughes wrote:In my uncharted and myopic stumbling through this language, have I overlooked any other obvious word for "to wear clothes"?
cwconrad wrote:Stephen, you've said in the past that you always consult Louw & Nida first, but just in case you haven't, I'd suggest you take a look at §49 Activities Involving Clothing and Adorning. It will at least add several more verbs to your list.
You are very perceptive to realise that that comment was a reference to my frustrated attempts to cross-check my own knowledge. I'm not so kind to myself so as to allow myself access to aids immediately. But having ennumerated my own ignorance as a genuine starting point for my thinking and laearning at least, I was trying to check it against Louw & Nida and then back to examples and dictionaries. That waffle aside, thanks for that reference to section number 49.

It seems that additional words that might be worth considering are ἐνδιδύσκω, ἱματίζω, ἐπενδύομαι, περίκειμαι, ἐγκομβόομαι, φορέω.

FYI: the reason behind this line of inquiry is not so much to master the words for clothes as it is about finding my head a little in regard to the perfect.
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Word Meanings”