ναύκληρος and ἰδιοναύκληρος Acts27:11

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

ναύκληρος and ἰδιοναύκληρος Acts27:11

Post by Stephen Hughes » August 17th, 2015, 3:03 pm

Acts 27:11 wrote:Ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ ἐπείθετο μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις.
Is the mere existence of the word ἰδιοναύκληρος enough of a basis upon which to speculate that ναύκληρος could mean representative of a group of investors?
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Word Meanings”