εὔχεσθαι, αὐχή and αὐχεῖν

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

εὔχεσθαι, αὐχή and αὐχεῖν

Post by cwconrad » October 23rd, 2015, 9:54 am

The current thread on"Turning Greek Prayers into Prayers in Greek" viewtopic.php?f=47&t=3375&sid=25b299f8b ... a585fedaefι prompts me to raise a question I've long pondered without satisfaction: the standard phrasing for "prayer" in ancient Greek is εὐχή, εὔχεσθαι, the standard NT verb being προσεύχεσθαι. The primary sense of εὐχή/εὔχεσθαι is "pray" but εὑχεσθαι also may be used in the sense of "boast" or "assert forcefully (about oneself)" Another lexical pair is αὐχή/αὐχεῖν, which carries the meaning, "boast, preen oneself." I'm not away of other cognates of either of these groups, but I do wonder whether there's an etymological link between them.
0 x


οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Post Reply

Return to “Word Meanings”