παραλυτικός - somebody suffering the effects of polio?

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

παραλυτικός - somebody suffering the effects of polio?

Post by Stephen Hughes » March 11th, 2017, 5:09 am

Does παραλυτικός "paralytic" refer to somebody suffering the efffects of infantile poliomyelitis? Has terminology or disease classification changed since ancient times?
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Word Meanings”