πνεῦμα ἁγιωσύνης

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
KimmoHuovila
Posts: 50
Joined: June 2nd, 2011, 8:57 am

πνεῦμα ἁγιωσύνης

Post by KimmoHuovila » January 23rd, 2012, 3:40 pm

Is the expression πνεῦμα ἁγιωσύνης found elsewhere in extant ancient Greek literature besides Rom. 1:4?
Last edited by Stephen Carlson on January 23rd, 2012, 4:38 pm, edited 1 time in total.
Reason: Corrected spelling error in title.
Kimmo Huovila

Stephen Carlson
Posts: 2649
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: πνεῦμα ἁγιωσύνης

Post by Stephen Carlson » January 23rd, 2012, 4:43 pm

The expression is found in the Testament of Levi.
Test. Levi 18.11 wrote:καὶ δώσει τοῖς ἁγίοις φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, καὶ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἔσται ἐπ’ αὐτοῖς.
It is also found among 3rd century and later Patristic authors, usually quoting Rom 1:4.

Stephen
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest