πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post by Stephen Hughes » May 22nd, 2014, 4:54 am

Obviously πεντάδλαδος "five-branched" is a misprint for πεντάκλαδος. The consonant combination δλ is not Greek, but is it a typo in χθωρόδλαψον "a Syrian type of food" or a valid combination in the loan word?

Could somebody access a paper copy of LSJ to help me check that please?

How about πολυκλήϊδτος?

BTW: I find many typos and weird arrangements at he juncture between forms and the first meaning in Perseus LSJ. Do others also find that?
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post by Stephen Hughes » May 22nd, 2014, 5:32 am

Okay,I think I've got πολυκλήϊδτος sorted out from πολυκλήϊς, ϊ̄δος from Cunliffe's Lexicon.

The tau probably originated as the macron over or after the iota.
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Stephen Carlson
Posts: 2828
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post by Stephen Carlson » May 22nd, 2014, 7:17 am

Stephen Hughes wrote:Obviously πεντάδλαδος "five-branched" is a misprint for πεντάκλαδος. The consonant combination δλ is not Greek, but is it a typo in χθωρόδλαψον "a Syrian type of food" or a valid combination in the loan word?

Could somebody access a paper copy of LSJ to help me check that please?

How about πολυκλήϊδτος?

BTW: I find many typos and weird arrangements at he juncture between forms and the first meaning in Perseus LSJ. Do others also find that?
For what it's worth, none of the typos you identified are found in the TLG LSJ: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/lsj.ht ... rom-search

I've long prefered the TLG LSJ over the Perseus LSJ.
0 x
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

MAubrey
Posts: 986
Joined: May 6th, 2011, 8:52 pm
Location: Washington
Contact:

Re: πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post by MAubrey » May 22nd, 2014, 8:42 am

I have the Logos edition which was typed independently of Perseus. They have χθωρόδλαψον and it does seem to also appear in the cited text as well:

καὶ ὁ Κύνουλκος ἔφη· ἐμπίπλασο, Οὐλπιανέ, χθωροδλαψου πατρίου, ὃς παρʼ οὐδενὶ τῶν παλαιῶν μὰ τὴν Δήμητρα γέγραπται πλὴν ειʼ μὴ ἄρα παρὰ τοῖς τὰ Φοινικικὰ συγγεγραφόσι Σαγχουνιάθωνι καὶ Μώχῳ, τοῖς σοῖς πολίταις.

There are also three instances of δλ in the LXX, but they're all transliterations of Hebrew proper nouns. Euclid uses it too, but that's in mathematical equations.
0 x
Mike Aubrey, Linguist
Koine-Greek.com

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post by Stephen Hughes » May 22nd, 2014, 11:07 am

MAubrey wrote:I have the Logos edition which was typed independently of Perseus. They have χθωρόδλαψον and it does seem to also appear in the cited text as well:

καὶ ὁ Κύνουλκος ἔφη· ἐμπίπλασο, Οὐλπιανέ, χθωροδλαψου πατρίου, ὃς παρʼ οὐδενὶ τῶν παλαιῶν μὰ τὴν Δήμητρα γέγραπται πλὴν ειʼ μὴ ἄρα παρὰ τοῖς τὰ Φοινικικὰ συγγεγραφόσι Σαγχουνιάθωνι καὶ Μώχῳ, τοῖς σοῖς πολίταις.

There are also three instances of δλ in the LXX, but they're all transliterations of Hebrew proper nouns.
There are a number of 2-letter combinations that are "not Greek", and there are a larger number of three letter combinations that are not Greek either. But these loan words change things a little. Eg. βθ, δβ, ωββ (nor some other double consonants following ω), a word never begins with a double stop consonant.
MAubrey wrote:Euclid uses it too, but that's in mathematical equations.
4,030 or something else?
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

MAubrey
Posts: 986
Joined: May 6th, 2011, 8:52 pm
Location: Washington
Contact:

Re: πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post by MAubrey » May 22nd, 2014, 3:51 pm

Stephen Hughes wrote:4,030 or something else?
Maybe some of them. Most of them look place markers for real numbers in algebraic geometry equations .
0 x
Mike Aubrey, Linguist
Koine-Greek.com

RandallButh
Posts: 1009
Joined: May 13th, 2011, 4:01 am

Re: πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post by RandallButh » May 23rd, 2014, 2:52 am

But these loan words change things a little. Eg. βθ, δβ, ωββ (nor some other double consonants following ω), a word never begins with a double stop consonant.
that would have been a good thing, then the Greeks wouldn't have to worry about βδεῖν in public.
0 x

Stephen Carlson
Posts: 2828
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: πεντά!δ!λαδος & χθωρό!δ!λαψον in paper LSJ

Post by Stephen Carlson » May 23rd, 2014, 3:20 am

RandallButh wrote:
But these loan words change things a little. Eg. βθ, δβ, ωββ (nor some other double consonants following ω), a word never begins with a double stop consonant.
that would have been a good thing, then the Greeks wouldn't have to worry about βδεῖν in public.
Not to mention πτύειν.
0 x
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Don't fart or spit, but you can dive (off <a cliff>)

Post by Stephen Hughes » May 23rd, 2014, 7:14 am

Stephen Carlson wrote:
RandallButh wrote:
Stephen Hughes wrote:a word never begins with a double stop consonant.
that would have been a good thing, then the Greeks wouldn't have to worry about βδεῖν in public.
Not to mention πτύειν.
But they could still ἐκκολυμβῶν "dive off something" and ἐκολύμβων "plunge into the water". [or swim ashore & swim in the Koine period]

(Perhaps of he sense of identicality that goes with doubling got lost in the ambiguity of language.)
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Lexicons”