Τhe goddess Πορδή

Post Reply
cwconrad
Posts: 2109
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Τhe goddess Πορδή

Post by cwconrad » November 14th, 2011, 2:14 pm

The goddess in question, whose name Englishes as what you would expect of an exact etymological equivalent of the Greek root περδ/πορδ/παρδ, either saves or wounds -- depending on whether we read [σ]ωθῇς or [τρ]ωθῇς in a papyrus text of a mime of Herondas. This is in today's blog of the Old Curmudgeon (Laudator Tempris Acti):
http://laudatortemporisacti.blogspot.co ... ddess.html
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Mark Lightman
Posts: 297
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

Re: Τhe goddess Πορδή

Post by Mark Lightman » November 14th, 2011, 9:41 pm

Hi, Carl,

Luther talks about driving away the Devil with Der Furz, so I wonder if there is a connection. It's rather Grimm to think about these things.

Louis L Sorenson
Posts: 706
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

Re: Τhe goddess Πορδή

Post by Louis L Sorenson » November 15th, 2011, 10:12 pm

mmm.... reminds me of Aristophanes The Clouds where the father Strepsiades is complaining about his good-for-nothing, gambling, horse-racing son....
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ χρηστὸς οὑτοσὶ νεανίας
ἐγείρεται τῆς νυκτός, ἀλλὰ πέρδεται
ἐν πέντε σισύραις ἐγκεκορδυλημένος.
It's interesting that this word has kept its forms throughout the Indo-European language group. PrD - FrT

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest