Ὦ βάθος - Song in Greek and Hebrew

Ὦ βάθος - Song in Greek and Hebrew

Postby Aaron Eby » November 30th, 2011, 9:23 pm

This song was composed and performed by my brother-in-law. It is sung using the modern Greek and Hebrew pronunciation. Based on the end of Romans 11.

Aaron Eby
Aaron Eby
 
Posts: 4
Joined: November 30th, 2011, 9:21 pm

Re: Ὦ βάθος - Song in Greek and Hebrew

Postby Mark Lightman » December 1st, 2011, 9:01 pm

Hi, Aaron.

Very well done! Tell your brother-in-law to keep it up.
Mark Lightman
 
Posts: 280
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

Re: Ὦ βάθος - Song in Greek and Hebrew

Postby Jonathan Robie » December 2nd, 2011, 2:18 pm

Very nice - has he done other songs in biblical Greek?
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
Jonathan Robie
 
Posts: 2551
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm

Re: Ὦ βάθος - Song in Greek and Hebrew

Postby Aaron Eby » December 4th, 2011, 2:11 pm

Yes... he's got one other one that has been recorded based on John 17:17, and one that he hasn't recorded yet, based on Hebrews 12:18-19, 22. I'll see if I can get the John 17 one onto YouTube.
Aaron Eby
Aaron Eby
 
Posts: 4
Joined: November 30th, 2011, 9:21 pm

Re: Ὦ βάθος - Song in Greek and Hebrew

Postby Aaron Eby » December 5th, 2011, 6:37 pm

By request, here are the lyrics:

Ὦ βάθος πλούτου
καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ•
ὡς ἀνεξεραύνητα
τὰ κρίματα αὐτοῦ
καὶ ἀνεξιχνίαστοι
αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.

מִי־תִכֵּן אֶת־רוּחַ ה׳* וְאִישׁ עֲצָתוֹ יוֹדִיעֶנּוּ׃
מִי הִקְדִּימַנִי וַאֲשַׁלֵּם, מִי הִקְדִּימַנִי וַאֲשַׁלֵּם

ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα• αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.

(* This represents the name of God, pronounced as הַשֵּׁם in the song in deference to Jewish custom.)
Aaron Eby
Aaron Eby
 
Posts: 4
Joined: November 30th, 2011, 9:21 pm


Return to Seen on the Web

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron