Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα

The forum for those who still struggle with morphology, syntax, and idiom, or who wish to discuss basic questions about the meaning of Greek texts, syntax, or words.
Forum rules
This is not a place for students to ask for the answers to their homework assignments. Users who do that may be banned.
Post Reply
adrianm
Posts: 2
Joined: September 21st, 2015, 2:40 am

Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα

Post by adrianm » September 21st, 2015, 2:51 am

Hi,

I have been learning hellenistic Greek since last Sept. On my own, for it is not easy to find any decent course. Unfortunately, learning on one's own means asking when you can't find answer in books.

The question is: In John 1,48 we find:

Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι

Φίλιππον σε φωνῆσαι - looks like ACI to me (am I right?)

but... what "τοῦ" means here? This is def. art. in genetive neuter (or masc.) but in the whole sentence there is no noun in genetive...

(ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.)

Could anyone explein that to me, please? Thank you in advance.
0 xtimothy_p_mcmahon
Posts: 255
Joined: June 3rd, 2011, 10:47 pm

Re: Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα

Post by timothy_p_mcmahon » September 21st, 2015, 7:11 pm

The article τοῦ introduces the infinitive φωνῆσαι. You can research this usage in most any Greek grammar under articular infinitive.

It's genitive because the phrase τοῦ...φωνῆσαι is the object of the preposition πρὸ.

Assuming ACI stands for 'accusative with infinitive' you're correct. Only by context is it certain that Φίλιππον is the subject and σε the object.
0 x

adrianm
Posts: 2
Joined: September 21st, 2015, 2:40 am

Re: Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα

Post by adrianm » September 22nd, 2015, 3:09 am

That is what I needed! Thank you very much indeed!
0 x

Post Reply

Return to “Beginners Forum”