που αναφέρεται στον John

The forum for those who still struggle with morphology, syntax, and idiom, or who wish to discuss basic questions about the meaning of Greek texts, syntax, or words.
Forum rules
This is not a place for students to ask for the answers to their homework assignments. Users who do that may be banned.
Post Reply
jardenblack26
Posts: 1
Joined: May 25th, 2018, 5:13 am

που αναφέρεται στον John

Post by jardenblack26 » May 25th, 2018, 5:18 am

I've been working my way through the gospel of John, and I've noticed a pattern.

Every once in a while in John's writing, someone will quote something either they or somebody else stated earlier in the gospel. Sometimes it's Jesus referring to his own teachings. Sometimes it's the crowds asking questions about Jesus' teachings. It appears in a variety of contexts.

For instance, here is John 1:30. John the Baptist sees Jesus, and is pointing his disciples to him.

οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. (John 1:30, NA28)

He is repeating something he said earlier, in John 1:15:

οὗτος ἦν ὃν εἶπον· ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. (John 1:15)

That's not the best example, because here we don't see the original quote. But look at Jesus' words to Nicodemus in John 3:3.

ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. (John 3:3)

Then he quotes himself in John 3:7

μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι· δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.

In John 4:17, Jesus is talking to the Samaritan Woman.

ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ· οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω·

For one more example, look at John 9:7. Jesus tells the blind man how to be healed.

καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων. (John 9:7)

Later, when the blind man is recounting the story, he says:

ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. (John 9:11)
0 xJonathan Robie
Posts: 3724
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: που αναφέρεται στον John

Post by Jonathan Robie » May 26th, 2018, 8:20 pm

This is a nice observation - and when you notice this kind of detail, that's a sign that you are taking time to notice the text as you read.
0 x
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Post Reply

Return to “Beginners Forum”