ὁμοούσιον τῷ Πατρί, ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός

Post Reply
Jonathan Robie
Posts: 3743
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

ὁμοούσιον τῷ Πατρί, ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός

Post by Jonathan Robie » October 3rd, 2018, 1:53 pm

I am comparing the 325 version and the 381 version of the Nicene Creed.

Can someone help me compare and contrast the meaning of ὁμοούσιον τῷ Πατρί versus ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός? Are there particularly good articles to look at on this?
0 x


ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Barry Hofstetter
Posts: 1876
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: ὁμοούσιον τῷ Πατρί, ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός

Post by Barry Hofstetter » October 5th, 2018, 9:23 am

I don't know about articles (I'm sure quite a lot has been written about it), but these are practically synonymous expressions. In other words one effectively functions as the definition of the other.
0 x
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

Post Reply

Return to “Church Fathers and Patristic Greek Texts”