ἀποθνήσκω vs. ἀποκτείνω

How can I best learn new vocabulary items? What aids are there and what pitfalls should be avoided? How does a beginner learn to use a lexicon?

ἀποθνήσκω vs. ἀποκτείνω

Postby Jesse Goulet » March 17th, 2012, 1:23 pm

I constantly get these two words confused. Anyone have any tips or memory aids or anything that can help me?
Jesse Goulet
 
Posts: 85
Joined: October 15th, 2011, 12:48 pm

Re: ἀποθνήσκω vs. ἀποκτείνω

Postby Louis L Sorenson » March 17th, 2012, 2:52 pm

When you die, you breathe your last, the air slipping διἀ ἕρκεος ὀδόντων σου.... ἀποθνῄσκω ..θθθθθθ...θάνατος
Kill has a κ in it...αποκτείνω. ἀπέκτεινε Καϊάφας τὸν Ἰησοῦν.
Louis L Sorenson
 
Posts: 702
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA

Re: ἀποθνήσκω vs. ἀποκτείνω

Postby Jesse Goulet » March 17th, 2012, 3:51 pm

Louis L Sorenson wrote:When you die, you breathe your last, the air slipping διἀ ἕρκεος ὀδόντων σου.... ἀποθνῄσκω ..θθθθθθ...θάνατος
Kill has a κ in it...αποκτείνω. ἀπέκτεινε Καϊάφας τὸν Ἰησοῦν.

I forgot about θάνατος, which is a part of ἀποθνῄσκω's root. The κ helps too. Thanks.
Jesse Goulet
 
Posts: 85
Joined: October 15th, 2011, 12:48 pm


Return to Vocabulary

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest