ἀποθνήσκω vs. ἀποκτείνω

How can I best learn new vocabulary items? What aids are there and what pitfalls should be avoided? How does a beginner learn to use a lexicon?
Post Reply
Jesse Goulet
Posts: 87
Joined: October 15th, 2011, 12:48 pm

ἀποθνήσκω vs. ἀποκτείνω

Post by Jesse Goulet » March 17th, 2012, 1:23 pm

I constantly get these two words confused. Anyone have any tips or memory aids or anything that can help me?

Louis L Sorenson
Posts: 706
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

Re: ἀποθνήσκω vs. ἀποκτείνω

Post by Louis L Sorenson » March 17th, 2012, 2:52 pm

When you die, you breathe your last, the air slipping διἀ ἕρκεος ὀδόντων σου.... ἀποθνῄσκω ..θθθθθθ...θάνατος
Kill has a κ in it...αποκτείνω. ἀπέκτεινε Καϊάφας τὸν Ἰησοῦν.

Jesse Goulet
Posts: 87
Joined: October 15th, 2011, 12:48 pm

Re: ἀποθνήσκω vs. ἀποκτείνω

Post by Jesse Goulet » March 17th, 2012, 3:51 pm

Louis L Sorenson wrote:When you die, you breathe your last, the air slipping διἀ ἕρκεος ὀδόντων σου.... ἀποθνῄσκω ..θθθθθθ...θάνατος
Kill has a κ in it...αποκτείνω. ἀπέκτεινε Καϊάφας τὸν Ἰησοῦν.
I forgot about θάνατος, which is a part of ἀποθνῄσκω's root. The κ helps too. Thanks.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest