υδροβαϕη ενωσιν

How do I work out the meaning of a Greek text? How can I best understand the forms and vocabulary in this particular text?
Forum rules
This is a beginner's forum - see the Koine Greek forum for more advanced discussion of Greek texts. Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up.

When answering questions in this forum, keep it simple, and aim your responses to the level of the person asking the question.
Post Reply
Paul Rittman
Posts: 12
Joined: July 19th, 2011, 12:56 pm

υδροβαϕη ενωσιν

Post by Paul Rittman » November 24th, 2012, 7:23 pm

I just came across this phrase in J. B. Bury's History of the Later Roman Empire (from Arcadius to Irene, 395-800 AD)--vol. 2, p. 253.

He was saying that the attempt of Heraclius' ecumenicism (of orthodox, monophysites, etc.) was as unstable as water. Then, Bury in a footnote gave this phrase from Theophanes (presumably from a description of this attempt): υδροβαϕη ενωσιν

The first word means "dipping in water." The second one--I just can't remember, though it looks very familiar. I couldn't find it in my little Liddell.

Any help?
0 xLouis L Sorenson
Posts: 706
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

Re: υδροβαϕη ενωσιν

Post by Louis L Sorenson » November 24th, 2012, 8:31 pm

Here is what I get from TLG-e:

Georgius Cedrenus Chronogr., Compendium historiarum
Volume 1, page 736, line 19

Γεωργίου
δὲ τοῦ Ἀλεξανδρείας τελευτήσαντος Κῦρος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
γίνεται, καὶ ἑνωθεὶς Θεοδώρῳ τῷ ἐπισκόπῳ Φαράν, ἐποίησαν τὴν
ὑδροβαφῆ ἐκείνην ἕνωσιν, μίαν καὶ αὐτοὶ γράψαντες ἐν Χριστῷ
φυσικὴν ἐνέργειαν.

Go to Context


Theophanes Confessor Chronogr., Chronographia
Page 330, line 10

Γεωργίου δὲ τοῦ
Ἀλεξανδρείας τελευτήσαντος, ἀποστέλλεται Κῦρος ἐπίσκοπος Ἀλεξαν-
δρείας, καὶ ἑνωθεὶς Θεοδώρῳ, τῷ ἐπισκόπῳ τῆς Φαράν, ἐποίησε τὴν
ὑδροβαφῆ ἐκείνην ἕνωσιν, μίαν καὶ αὐτοὶ γράψαντες ἐν Χριστῷ
φυσικὴν ἐνέργειαν.
0 x

Stephen Carlson
Posts: 2744
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: υδροβαϕη ενωσιν

Post by Stephen Carlson » November 24th, 2012, 8:51 pm

The relevant passage from Theophanes is:
Theophanes, Chronographia (ed. de Boor 1883), p.330 wrote: Γεωργίου δὲ τοῦ Ἀλεξανδρείας τελευτήσαντος, ἀποστέλλεται Κῦρος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, καὶ ἑνωθεὶς Θεοδώρῳ, τῷ ἐπισκόπῳ τῆς Φαράν, ἐποίησε τὴν ὑδροβαφῆ ἐκείνην ἕνωσιν, μίαν καὶ αὐτοὶ γράψαντες ἐν Χριστῷ φυσικὴν ἐνέργειαν.
This seems to be based on a similiar passage in a sermon by Anastasius a century earlier:
Anastasius, Sermo III Adversus Monotheletas (ed. Uthemann 1985), 1.55 wrote: Εἶτα ἀποστέλλεται ὁ πάπας Κῦρος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ· ποιεῖ καὐτὸς ὁμοίως κἀκεῖ τὴν ὑδροβαφῆ ἐκείνην διὰ Θεοδώρου τοῦ Φαρανίτου ἕνωσιν, μᾶλλον δὲ κένωσιν, μίαν καὐτοὶ αὐτόθι γράψαντες ἐν Χριστῷ φυσικὴν τὴν ἐνέργειαν.
To answer your question, ἕνωσις means "unity."

ETA: Lampe's definition of ὑδροβαφής is "dipped in water; met., not durable, insubstantial"
0 x
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

Paul Rittman
Posts: 12
Joined: July 19th, 2011, 12:56 pm

Re: υδροβαϕη ενωσιν

Post by Paul Rittman » November 24th, 2012, 9:55 pm

Stephen Carlson wrote:The relevant passage from Theophanes is:
Theophanes, Chronographia (ed. de Boor 1883), p.330 wrote: Γεωργίου δὲ τοῦ Ἀλεξανδρείας τελευτήσαντος, ἀποστέλλεται Κῦρος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, καὶ ἑνωθεὶς Θεοδώρῳ, τῷ ἐπισκόπῳ τῆς Φαράν, ἐποίησε τὴν ὑδροβαφῆ ἐκείνην ἕνωσιν, μίαν καὶ αὐτοὶ γράψαντες ἐν Χριστῷ φυσικὴν ἐνέργειαν.
Hmmm….. An English translation is offered by Harry Turtledove in his translation of the Chronicle of Theophanes (pub. 1982, Univ of Pennsylvania). If this translation is literal, it appears that Bury’s comment was misleading, as this phrase that I was asking about isn’t a metaphor, but simply a statement of durability:

After George the bishop of Alexandria died, Cyrus was dispatched as bishop of Alexandria. He joined with Theodore the bishop of Pharas to celebrate this union, though it was not durable. They both wrote that Christ had one natural energy.

I was hoping for something a bit more literal, so that I could see the force of the language/metaphor.The translation I was referring to is here, the reference on page 32:
http://books.google.com/books?id=lK5wIP ... us&f=false

OK I see from your edit, that it was metaphorical, meaning that the proposed union of theological views was "dipped in water," as opposed to "in bronze." So this is the force of the metaphor.

OK learn something new every day.

Thanks a lot for the Greek references.
0 x

Stephen Carlson
Posts: 2744
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: υδροβαϕη ενωσιν

Post by Stephen Carlson » November 24th, 2012, 10:10 pm

Paul Rittman wrote:OK I see from your edit, that it was metaphorical, meaning that the proposed union of theological views was "dipped in water," as opposed to "in bronze." So this is the force of the metaphor.
Did you mention bronze (χαλκός) because of its pun with Chalcedon? There's a term from Homer, χαλκοβατής ("standing on bronze"), which describes something solidly built, like Zeus's place. That makes the ὑδροβαφής a pretty funny insult.
0 x
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

Paul Rittman
Posts: 12
Joined: July 19th, 2011, 12:56 pm

Re: υδροβαϕη ενωσιν

Post by Paul Rittman » November 25th, 2012, 1:19 am

Sorry, my Greek isn't that good--that's why I come here. :D But I'm pretty sure I'll be able to remember that word from now on.

And I did discover another Greek word that is in the full edition of the L&S, but not the little Liddell. I always thought that they put all of the Greek words that were in the large edition, but just left out the references. Υδροβαϕης is not in the little version, but it is in the big one. Well, in case they ever ask this when I'm playing Trivial Pursuit, I'll be in great shape.

Stephen Carlson wrote: Did you mention bronze (χαλκός) because of its pun with Chalcedon? There's a term from Homer, χαλκοβατής ("standing on bronze"), which describes something solidly built, like Zeus's place. That makes the ὑδροβαφής a pretty funny insult.
0 x

Post Reply