αὐτός, Δέσποτα = "you, Lord"?

Post Reply
Jonathan Robie
Posts: 3774
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

αὐτός, Δέσποτα = "you, Lord"?

Post by Jonathan Robie »

Liturgy of St. John of Chrysostom wrote:Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος· οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος· αὐτός, Δέσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ἐπίβλεψον ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον, καὶ ποίησον μεθ' ἡμῶν καὶ τῶν συνευχομένων ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου.
Here, "αὐτός, Δέσποτα" seems to mean "you, Lord". How is αὐτός being used here?
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: αὐτός, Δέσποτα = "you, Lord"?

Post by cwconrad »

Jonathan Robie wrote:
Liturgy of St. John of Chrysostom wrote:Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος· οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος· αὐτός, Δέσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ἐπίβλεψον ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον, καὶ ποίησον μεθ' ἡμῶν καὶ τῶν συνευχομένων ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου.
Here, "αὐτός, Δέσποτα" seems to mean "you, Lord". How is αὐτός being used here?
Ordinarily the nominative pronoun is omitted with an imperative (βλέψον), but an intensifer could and here is used; "Look upon/over us yourself ... "
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)
Jonathan Robie
Posts: 3774
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: αὐτός, Δέσποτα = "you, Lord"?

Post by Jonathan Robie »

OK, so I should completely disregard the translation in my edition ("du, Gebieter"), it's just wrong.
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
David Lim
Posts: 901
Joined: June 6th, 2011, 6:55 am

Re: αὐτός, Δέσποτα = "you, Lord"?

Post by David Lim »

Jonathan Robie wrote:OK, so I should completely disregard the translation in my edition ("du, Gebieter"), it's just wrong.
I think it may not be wrong if it means "you, master" in English (I cannot read "du, Gebieter"). "you, master" is one way of conveying the correct meaning, not just a vocative address of the master but also pointing more directly at him. Another "translation", "yourself, master", would not be idiomatic English, and I am guessing not idiomatic German as well?
δαυιδ λιμ
Jonathan Robie
Posts: 3774
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: αὐτός, Δέσποτα = "you, Lord"?

Post by Jonathan Robie »

David Lim wrote:
Jonathan Robie wrote:OK, so I should completely disregard the translation in my edition ("du, Gebieter"), it's just wrong.
I think it may not be wrong if it means "you, master" in English (I cannot read "du, Gebieter"). "you, master" is one way of conveying the correct meaning, not just a vocative address of the master but also pointing more directly at him. Another "translation", "yourself, master", would not be idiomatic English, and I am guessing not idiomatic German as well?
That makes sense. And no, it would not be idiomatic German.
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Post Reply

Return to “Church Fathers and Patristic Greek Texts”