εἶτα, ἔπειτα, κᾆτα, κἄπειτα as interrogatives in Hellenistic

Post Reply
Jonathan Robie
Posts: 3774
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

εἶτα, ἔπειτα, κᾆτα, κἄπειτα as interrogatives in Hellenistic

Post by Jonathan Robie »

Are these forms used as interrogatives in Hellenistic Greek? I couldn't find examples of such usage in the GNT or LXX (both words are used in other ways).
Smyth wrote:2653. εἶτα and ἔπειτα (more emphatic κᾆτα, κἄπειτα) introduce questions expressing surprise, indignation, irony, etc.; and often indicate a contrast between what a person has or has not done and what is or was to be expected of him. Thus, εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με; then why did you not rouse me at once? P. Cr. 43b.
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Stephen Carlson
Posts: 3067
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: εἶτα, ἔπειτα, κᾆτα, κἄπειτα as interrogatives in Helleni

Post by Stephen Carlson »

Smyth is not saying they are interrogatives, just some marker of surprise, etc., in question. In the example, πῶς is the interrogative.
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia
Jonathan Robie
Posts: 3774
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: εἶτα, ἔπειτα, κᾆτα, κἄπειτα as interrogatives in Helleni

Post by Jonathan Robie »

Stephen Carlson wrote:Smyth is not saying they are interrogatives, just some marker of surprise, etc., in question. In the example, πῶς is the interrogative.
Ah, got it. Thanks!
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Post Reply

Return to “Syntax and Grammar”