Đèo Ba Dội / The Ba Doi Pass
Đèo Ba Dội. Thơ Hồ Xuân Hương. Tiếng hát Hồng Vân.
A double-entendre poem by Vietnam's most famous poetess.

Cái Quạt / The Paper Fan
Cái Quạt. Tiếng hát Ái Xuân.
Description of a paper fan.

Cẩm Sắt / The Inlaid Psaltery
Cẩm Sắt. Nguyên tác Lý Thương Ẩn. Bản dịch Đăng Quang. Nguyễn Thanh ngâm.
The inlaid psaltery, by Li Shang Yin.

Cây Thông / The Pine Tree
Cây Thông. Thơ Nguyễn Công Trứ. Tô Thanh Phương ca.
A "pessimistic" poem by the most "optimistic" poet of the Classical Period.

Chinh Phụ Ngâm / The Ballad of the Warrior's Wife
Chinh Phụ Ngâm. Những nhọc nhằn của chinh phu. Hồ Điệp ngâm.
An excerpt from "The Ballad of the Warrior's Wife". Battlefield scenes.

Dịch Thủy Tống Biệt - Lũng Tây Hành / Two Quatrains
Dịch Thủy Tống Biệt. Thơ Lạc Tân Vương. Lũng Tây Hành. Thơ Trần Đào. Bản dịch Đăng Quang. Tô Kiều Ngân ngâm.
Two war-related quatrains from the Tang dynasty.

Hồng Hồng Tuyết Tuyết / To Two Young Singers
Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Bài Hát Nói của Dương Khuê. Giọng ca Quách Thị Hồ.
To two young singers, from an old poet.

Hồ Trường / Despair
Hồ Trường. Thơ Nguyễn Bá Trác. Lệ Ba ngâm.
An exile's feelings of despair, expressed at the turn of the century.

Kim Lũ Y - Khuê Oán / Two Quatrains
Kim Lũ Y. Thơ Đỗ Thu Nương. Hoàng Oanh ngâm. Khuê Oán. Thơ Vương Xương Linh. Hồ Điệp ngâm. Bản dịch Đăng Quang.
Two quatrains from the Tang dynasty.

Mùa Thu Câu Cá / Fishing in Autumn
Mùa Thu Câu Cá. Thơ Nguyễn Khuyến. Ngọc Huỳnh ca.
The pleasures of fishing in Autumn, in a rustic setting.

Ngâm Kiều / A passage from the Tale of Kieu
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân ..
A famous passage from the Tale of Kieu.

Qua Đèo Ngang / Through the Ngang Pass
Qua Đèo Ngang. Thơ Bà Huyện Thanh Quan.
Traveling through the Ngang pass. By another poetess of the Classical Period.

Thăng Long Thành Hoài Cổ / Nostalgia
Thăng Long Thành Hoài Cổ. Thơ Bà Huyện Thanh Quan. Hoàng Oanh ngâm.
A poetess's nostalgia for the old capital.

Thiếu Nữ Ngủ Ngày / A Sleeping Young Lady
Thiếu Nữ Ngủ Ngày. Thơ Hồ Xuân Hương. Kiều Bạch ca.
A young lady taking her siesta.

Thu Hứng / First Ode to Autumn
Thu Hứng. Thơ Đỗ Phủ. Bản dịch Đăng Quang. Nguyễn Thanh ngâm.
The First Ode to Autumn, by DuFu

Tương Tiến Tửu / Invitation to The Wine
Tương Tiến Tửu. Thơ Lý Bạch. Tô Kiều Ngân ngâm. Bản di.ch Đăng Quang. Hòang Thư ngâm.
Invitation to the Wine, by Li Bai

Tỳ Bà Hành / On Hearing The Pipa Played
Ty` Bà Hành. Nguyên tác Bạch Cư Dị. Bản dịch Phan Huy Vịnh. Nguyễn Thúy Hòa ca theo thể Hát Nói.
Excerpts from the Vietnamese translation of "On Hearing The Pipa Played", by Bai JuYi

to the Main Poetry page | To the Modern Poetry section |


Home Page | Scenery | Monuments | People | Arts | History | Midi |