χαίρειν! Καινός τῇ Ἔλληνικᾷ

Please introduce yourself here, if you haven't already.
Post Reply
Chris Servanti
Posts: 55
Joined: September 10th, 2015, 2:30 pm

χαίρειν! Καινός τῇ Ἔλληνικᾷ

Post by Chris Servanti »

χαίρειν! Τὸ όνομα μου ἔστιν Πέτρος ἐν τῇ Ἔλληνινκᾷ. Καινός εἰμι ὥδε καὶ θέλω λάλειν τῇ Ἔλληνικᾷ χώρις ἐρμηνεύειν τοὺς λόγους. εἶπεν ὅτι ἐγὼ δύναμαι γράφειν τοῦτο· δὶο ἐστὶ ὥδε.
Hello! My name in greek is Petros. I am new here and i wish to speak greek without translating the words (Fluently). It said to write this post, so here it is.
Jonathan Robie
Posts: 3794
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: χαίρειν! Καινός τῇ Ἔλληνικᾷ

Post by Jonathan Robie »

χάρις, Πέτρε! ἤδη γράφεις Ἑλληνιστί; καλός!

σύ γινώσκεις "Writing in Greek"; http://www.ibiblio.org/bgreek/forum/viewforum.php?f=61
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Jonathan Robie
Posts: 3794
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: χαίρειν! Καινός τῇ Ἔλληνικᾷ

Post by Jonathan Robie »

After many years of reading without writing, I'm slowly learning how to write / speak / ask and answer questions in Greek myself, and I think it makes a really big difference in my level of understanding. On B-Greek, you'll find many different opinions on how best to do this.

My own opinion is that it's really important to stay close to authentic texts if you want to learn to think the way they do. One approach is to take existing sentences and change the nouns / verbs / word order to make new sentences. Another approach is to learn how to ask and answer questions about the text, writing down both questions and answers. Another approach is to take one of the composition books that teaches you how to write Attic Greek and either not worry too much about the differences between Attic Greek and Koine or spend some time learning what they are. All of these approaches take significant time and effort.

I'm less enthusiastic about trying to translate our modern thoughts and experiences back into Koine Greek, a language that did not think about these things and was not influenced by them. Some people here will vehemently disagree with me, including people who know Greek better than I do. I'm also less enthusiastic about using modern Greek as a pattern for ancient Greek. Of course, many things that we experience today can be discussed in the language of Koine without trying to bring the language up to date.

I'm sure those who disagree with me will also offer their opinions, which are often well founded.
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Paul-Nitz
Posts: 496
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Sussex, Wisconsin

Re: χαίρειν! Καινός τῇ Ἔλληνικᾷ

Post by Paul-Nitz »

χαίρε Πέτρε, καινός εἶ ὧδε καὶ θέλεις γράφειν Ἑλληνικͅῃ. ἠκουσας ὅτι δεῖ σε γράψαι τι εν Introductions. συ δὲ ἐγραψας. καὶ καλῶς ἔγραψας. εἰ θέλεις γραφείν πολλά, πορεύθητι καὶ πρὸς τὴν Σχόλην.
http://www.schole.ning.com
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi
Chris Servanti
Posts: 55
Joined: September 10th, 2015, 2:30 pm

Re: χαίρειν! Καινός τῇ Ἔλληνικᾷ

Post by Chris Servanti »

Paul-Nitz wrote:χαίρε Πέτρε, καινός εἶ ὧδε καὶ θέλεις γράφειν Ἑλληνικͅῃ. ἠκουσας ὅτι δεῖ σε γράψαι τι εν Introductions. συ δὲ ἐγραψας. καὶ καλῶς ἔγραψας. εἰ θέλεις γραφείν πολλά, πορεύθητι καὶ πρὸς τὴν Σχόλην.
http://www.schole.ning.com
I'm sorry I only understand part of this, can you write it in english?
Paul-Nitz
Posts: 496
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Sussex, Wisconsin

Re: χαίρειν! Καινός τῇ Ἔλληνικᾷ

Post by Paul-Nitz »

"Hello, Peter. You are new here and you want to be writing in Greek. You heard that it is necessary for you to write something in Introductions. So you wrote. You wrote well. If you want to write many things, go to Schole.ning.com."
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi
Post Reply

Return to “Introductions”