τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

This forum is for practicing composition based on ancient texts
Forum rules
This forum is for discussing how to do Greek composition and practicing writing in Greek.

If you post in this forum, you are inviting people to critique what you have written and suggest ways to improve it.

Private subforums can be created for groups who want to practice together without exposing their mistakes to the world, or this can be done in public.
Mark Lightman
Posts: 300
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Mark Lightman »

κατὰ Ματ 6:13 wrote: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
νομίζω ὅτι τὸ "τοῦ πονηροῦ" σημαίνει τὸν Διάβολον. διὰ τί? διότι ὁ Διάβολος τὸν Θεὸν πειράζει.

viewtopic.php?f=6&t=3318
Thomas Dolhanty
Posts: 401
Joined: May 20th, 2014, 10:13 am
Location: west coast of Canada

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Thomas Dolhanty »

Mark Lightman wrote:
κατὰ Ματ 6:13 wrote: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
νομίζω ὅτι τὸ "τοῦ πονηροῦ" σημαίνει τὸν Διάβολον. διὰ τί? διότι ὁ Διάβολος τὸν Θεὸν πειράζει.

viewtopic.php?f=6&t=3318
φράσον μᾶλλον μοι τὴν σου ἀπόκρισιν· πῶς αὕτη τὸ ζήτημά ἀποκρίνεται;
γράφω μαθεῖν
Mark Lightman
Posts: 300
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Mark Lightman »

Thomas Dolhanty wrote:πῶς αὕτη τὸ ζήτημά ἀποκρίνεται;
χαῖρε, φίλε Θῶμας.

ἐὰν ἐν ἀπορίᾳ ὦ, τὴν ΝεωΕλληνικὴν ἀναγιγνώσκω. ἀναγιγνώσκομεν δὲ τό
Athenian Bible Society Modern Greek Mt. 6:13b wrote:...ἀλλὰ σῶσέ μας ἀπὸ τὸν πονηρόν.
τὸ δὲ "ἀπὸ τὸ πονηρόν" οὐκ ἀναγιγνώσομεν.
Thomas Dolhanty
Posts: 401
Joined: May 20th, 2014, 10:13 am
Location: west coast of Canada

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Thomas Dolhanty »

Mark Lightman wrote:χαῖρε, φίλε Θῶμας.

ἐὰν ἐν ἀπορίᾳ ὦ, τὴν ΝεωΕλληνικὴν ἀναγιγνώσκω. ἀναγιγνώσκομεν δὲ τό
Athenian Bible Society Modern Greek Mt. 6:13b wrote:]...ἀλλὰ σῶσέ μας ἀπὸ τὸν πονηρόν.
τὸ δὲ "ἀπὸ τὸ πονηρόν" οὐκ ἀναγιγνώσομεν.
χαῖρε, φίλε Μᾶρκος.

οὐχ ἑώρακα αὐτὸν τὸν ἑρμηνευόμενον ἄχρι τοῦ νῦν. τὴ ΝεωΕλληνικὴ μου (Greek Vamvas Bible 1850: Modern Greek Bible 1850 (OT+NT).) λέγει:
Greek Vamvas Bible 1850: Modern Greek Bible 1850 wrote:… ἀλλὰ ἐλευθέρωσον ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηρου.
καὶ
Greek Patriarchial Ecumenical Text (1904) wrote: … ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
γράφω μαθεῖν
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Stephen Hughes »

Thomas,
Στα καθαρευουσιάνικα κείμενα βρίσκουμε τη πρόθεση από με τη γενική, καθὼς ἐν τῇ Κοινῇ. Μα στα Δημοτικὰ τη βρίσκουμε μόνο με τη αιτιατική. εξάλλου τα δημοτικά δεν έχουν επιτακτικές με τη κατάληξη -σον.

ΝεωΕλληνικὴ και είναι ενα ορθογραφικό λάθος. Πραγματικά η σημερινή γλώσσα αναφέρεται ως η νεοελληνική, τα νεοελληνικά, η νέα ελληνική γλώσσα, ή τα νέα ελληνικά.
:lol:
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Thomas Dolhanty
Posts: 401
Joined: May 20th, 2014, 10:13 am
Location: west coast of Canada

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Thomas Dolhanty »

Stephen Hughes wrote:Thomas,
Στα καθαρευουσιάνικα κείμενα βρίσκουμε τη πρόθεση από με τη γενική, καθὼς ἐν τῇ Κοινῇ. Μα στα Δημοτικὰ τη βρίσκουμε μόνο με τη αιτιατική. εξάλλου τα δημοτικά δεν έχουν επιτακτικές με τη κατάληξη -σον.
Πολύ ενδιαφέρον - αλλὰ τρελό! :roll:

δεῖ με ἀναγινώσκειν ἐν τῇ Κοινῇ ἐξ ἱκανῶν χρόνων πρὸ τοῦ μαθεῖν ἡ νέα ελληνική. ἐξεζήτησα ἐγὼ τοῦτο ἤδη.

ἅμα οὐ δύναμαι περιπατεῖν ἐν τῇ Κοινῇ καὶ τρώγειν τήν νέαν· ;)
γράφω μαθεῖν
Jonathan Robie
Posts: 3794
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Jonathan Robie »

Mark Lightman wrote:
κατὰ Ματ 6:13 wrote: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
νομίζω ὅτι τὸ "τοῦ πονηροῦ" σημαίνει τὸν Διάβολον. διὰ τί? διότι ὁ Διάβολος τὸν Θεὸν πειράζει.

viewtopic.php?f=6&t=3318
ἀλλά ὁ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν!
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Paul-Nitz
Posts: 496
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Sussex, Wisconsin

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Paul-Nitz »

Stephen Hughes wrote:Στα καθαρευουσιάνικα κείμενα βρίσκουμε τη πρόθεση από με τη γενική, καθὼς ἐν τῇ Κοινῇ. Μα στα Δημοτικὰ τη βρίσκουμε μόνο με τη αιτιατική. εξάλλου τα δημοτικά δεν έχουν επιτακτικές με τη κατάληξη -σον.

ΝεωΕλληνικὴ και είναι ενα ορθογραφικό λάθος. Πραγματικά η σημερινή γλώσσα αναφέρεται ως η νεοελληνική, τα νεοελληνικά, η νέα ελληνική γλώσσα, ή τα νέα ελληνικά.
With a the help of Google Translate, I gather you're saying that there is no Genitive form in Modern Greek and the other texts quoted were Katharevousa?
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Stephen Hughes »

Paul-Nitz wrote:
Stephen Hughes wrote:Στα καθαρευουσιάνικα κείμενα βρίσκουμε τη πρόθεση από με τη γενική, καθὼς ἐν τῇ Κοινῇ. Μα στα Δημοτικὰ τη βρίσκουμε μόνο με τη αιτιατική. εξάλλου τα δημοτικά δεν έχουν επιτακτικές με τη κατάληξη -σον.

ΝεωΕλληνικὴ και είναι ενα ορθογραφικό λάθος. Πραγματικά η σημερινή γλώσσα αναφέρεται ως η νεοελληνική, τα νεοελληνικά, η νέα ελληνική γλώσσα, ή τα νέα ελληνικά.
With a the help of Google Translate, I gather you're saying that there is no Genitive form in Modern Greek and the other texts quoted were Katharevousa?
The text is written in Standard Modern Greek so that Thomas can see the difference between this form of the language and the one in his Bible. In Standard Modern Greek από governs the accusative.

There are other words to describe the language without including "new". Δημοτικά or Ελληνικά are two of them.
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Chris Servanti
Posts: 55
Joined: September 10th, 2015, 2:30 pm

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Chris Servanti »

Mark Lightman wrote:
κατὰ Μαθ 6:13 wrote: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
νομίζω ὅτι τὸ "τοῦ πονηροῦ" σημαίνει τὸν Διάβολον. διὰ τί? διότι ὁ Διάβολος τὸν Θεὸν πειράζει.

viewtopic.php?f=6&t=3318
ἀληθινῶς, ἀλλὰ καὶ δεῖ ἡμᾶς βλέπειν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐδίδασκου τοὺς μαθηταῖς αὐτοῦ. ναὶ΄ ἐπροσεύξαμην αὐτὸς, ἀλλὰ ἵσως διὰ τοὺς μαθητὰς καὶ οὐ δι' ἑαυτόν. οὒν ἵσως ἐστιν ὁ διάβολος (πειράζει καὶ ἡμᾶς) ἀλλὰ καὶ ἵσως οὐκ ἐστιν.
Post Reply

Return to “Composition based on ancient texts”