τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

This forum is for practicing composition based on ancient texts
Forum rules
This forum is for discussing how to do Greek composition and practicing writing in Greek.

If you post in this forum, you are inviting people to critique what you have written and suggest ways to improve it.

Private subforums can be created for groups who want to practice together without exposing their mistakes to the world, or this can be done in public.
Mark Lightman
Posts: 300
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

Re: τοῦ πονηροῦ (Ματ 6:13)

Post by Mark Lightman »

Chris Servanti wrote:ἵσως ἐστιν ὁ διάβολος...ἀλλὰ καὶ ἵσως οὐκ ἐστιν.
εὖ οἴδας, φίλε Χριστοφόρε, ὥσπερ Σωκράτης κἀγώ, μὴ εἰδέναι. νῦν γάρ μόνον ἐκ μέρους γινώσκομεν.
Post Reply

Return to “Composition based on ancient texts”