ἐπανακάμψυχε

Post Reply
JBarach-Sr
Posts: 33
Joined: May 31st, 2011, 12:20 pm
Location: Chilliwack, BC, Canada
Contact:

ἐπανακάμψυχε

Post by JBarach-Sr » September 15th, 2013, 2:38 pm

I am having trouble identifying ἐπανακάμψυχε which appears to be an Aorist form of ἐπανακάμπτω.
It is found in Hermas Similitudes 1:2.
ταῦτα οὖν ὁ ἑτοιμάζων εἰς ταύτην τὴν πόλιν οὐ δύναται ἐπανακάμψυχε εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
The context seems to indicate it is an infinitive, but the ending is new to me.
Can someone help me parse this verb?
Thanks,
John Barach, Sr.
0 x


καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ θεοῦ καὶ ἐδίδασκεν Εσδρας καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμῃ κυρίου καὶ συνῆκεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ἀναγνώσει. (Neh. 8:8)
[url]http://www.GreekDoc.com/lxx/neh/neh08.html[/url]

Stephen Carlson
Posts: 2979
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: ἐπανακάμψυχε

Post by Stephen Carlson » September 15th, 2013, 2:51 pm

Where are you getting your text? I have ταῦτα οὖν ὁ ἑτοιμάζων εἰς ταύτην τὴν πόλιν οὐ δύναται ἐπανακάμψαι εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν, which is the aorist infinitive you're looking for.
0 x
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

JBarach-Sr
Posts: 33
Joined: May 31st, 2011, 12:20 pm
Location: Chilliwack, BC, Canada
Contact:

Re: ἐπανακάμψυχε

Post by JBarach-Sr » September 15th, 2013, 3:26 pm

Stephen Carlson,
The text comes from the following site:
http://www.ccel.org/l/lake/fathers/shepherd_d.htm

Your copy shows the obvious infinitive ending which I had supposed it should be.
Thanks for the help.
John Barach, Sr.
0 x
καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ θεοῦ καὶ ἐδίδασκεν Εσδρας καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμῃ κυρίου καὶ συνῆκεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ἀναγνώσει. (Neh. 8:8)
[url]http://www.GreekDoc.com/lxx/neh/neh08.html[/url]

Stephen Carlson
Posts: 2979
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: ἐπανακάμψυχε

Post by Stephen Carlson » September 15th, 2013, 3:40 pm

OK, thanks. There is a δίψυχε on the same line. I wonder if that has something to do with the typo. There are other typos in that text, for example, on the next line ταλαιπωρε ἄθρωπε is missing an accent in the first word and a nu in the second.
0 x
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

Post Reply

Return to “Church Fathers and Patristic Greek Texts”