ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας

How can I best learn new vocabulary items? What aids are there and what pitfalls should be avoided? How does a beginner learn to use a lexicon?
Post Reply
Mindy
Posts: 37
Joined: April 17th, 2018, 1:43 pm

ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας

Post by Mindy »

Λευιτικόν 21. 10

Καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, ...

ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας = the high priest
timothy_p_mcmahon
Posts: 258
Joined: June 3rd, 2011, 10:47 pm

Re: ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας

Post by timothy_p_mcmahon »

It's a straightforward rendering of הַכֹּהֵן הַגָּדֹול. Is there a point to the original post?
Mindy
Posts: 37
Joined: April 17th, 2018, 1:43 pm

Re: ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας

Post by Mindy »

timothy_p_mcmahon wrote: May 30th, 2018, 9:54 pm It's a straightforward rendering of הַכֹּהֵן הַגָּדֹול. Is there a point to the original post?
Here are the original posts:

http://www.textkit.com/greek-latin-foru ... 09#p197509
timothy_p_mcmahon
Posts: 258
Joined: June 3rd, 2011, 10:47 pm

Re: ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας

Post by timothy_p_mcmahon »

Since you deleted all your own comments on the TextKit thread, it's difficult to tell what you're trying to accomplish with this inquiry.
Mindy
Posts: 37
Joined: April 17th, 2018, 1:43 pm

Re: ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας

Post by Mindy »

This topic started from here:

Matthew 26. 3
Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα

οί ἀρχιερεῖς (plural) = the chief priests

ό ἀρχιερεύς (singular) = the high priest

The Greek - Chinese parallel says that ἀρχιερεύς = high priest and chief priest: https://bible.fhl.net/new/fhlwhparsing. ... F%E7%A4%BA

Since there was only one high priest, ἀρχιερεῖς can only mean chief priests.

Luke 22. 52 is another example:
εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;

Here is the other expression for high priest in LXX:
Mindy wrote: May 27th, 2018, 10:02 am Λευιτικόν 21. 10

Καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, ...

ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας = the high priest
Maybe there are some other expressions for high priest?

Thanks!
Post Reply

Return to “Vocabulary”