σεαυτοῦ

Post Reply
Louis L Sorenson
Posts: 709
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

σεαυτοῦ

Post by Louis L Sorenson » February 22nd, 2012, 10:40 pm

The BDAG lexicon gives σεαυτοῦ its own entry. A search of the online LSJ lexicon finds nothing about σεαυτοῦ. Why? (Smyth, of course, lists it fully under §329. Reflexive Pronouns.)

BDAG.
σεαυτοῦ (not σαυτοῦ [so Jos., Ant. 18, 336; Tat. 25, 1], B-D-F §31, 1 and 64, 1; Mlt-H. 180f; Rob. 287), ῆς (Alcaeus [c. 600 B.C.] et al.; pap, LXX, En, JosAs; ParJer 6:6; EpArist, Just., Tat.) reflexive pron. of the second pers. sing. (Kühner-Bl. I 596ff; B-D-F §283; W-S. §22, 11; Rob. 687–90) used only in the gen., dat., and acc. (on the replacement of σεαυτοῦ by ἑαυτοῦ s. ἑαυτοῦ 1b) yourself
ⓐ gen. Mt 18:16 v.l.; J 1:22; 8:13; 9:17 א* P75 (EBammel, NTS 40, ’94, 455f); 2 Ti 4:11; Hv 3, 6, 7; m 1:2.
ⓑ dat. J 17:5; Ac 9:34; 16:28; Ro 2:5; Hm 3:5; 9:1b; 12, 3, 5f. Also λογίζεσθαι ἐν σεαυτῷ Hs 9, 2, 6 (a Semitism, cp. TestJob 2:3; Leutzsch, Hermas 486 n. 290).
ⓒ acc. Mt 4:6; 8:4; Mk 1:44; Lk 5:14; Ro 2:21; Gal 6:1; 1 Ti 4:16b; B 19:3; Dg 2:1; Hm 9:8.—On the quot. fr. Lev 19:18: Mt 19:19; 22:39; Mk 12:31; Lk 10:27; D 1:2, cp. Appian, Bell. Civ. 3, 75 §305: Pansa says to Octavian ἐγὼ τῷ σῷ πατρὶ φίλος ἦν ὡς ἐμαυτῷ; Vi. Aesopi W 31 P.: θέλω (q.v. 3b=love) αὐτὴν (his wife) ὡς ἐμαυτόν=ed. Eberh. I c. 8


Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed.) (917). Chicago: University of Chicago Press.
0 xStephen Carlson
Posts: 2901
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: σεαυτοῦ

Post by Stephen Carlson » February 22nd, 2012, 11:14 pm

Louis L Sorenson wrote:A search of the online LSJ lexicon finds nothing about σεαυτοῦ. Why?
It's there:
LSJ p. 1587 wrote:σεαυτοῦ, -ῆς, also σαυτοῦ, -ῆς, Ion. σεωυτοῦ, ῆς, reflexive Pron. of 2nd pers., of thyself, etc., in masc. and fem. of gen., dat., and acc. sg., first in Alc.87, Pi.Fr.97, Hdt.1.45, 108; ἐν σαυτοῦ (v.l. -ῷ) γενοῦ contain thyself, S.Ph.950: rarely in neut., φίλον ξύλον, ἔγειρέ μοι σεαυτὸ καὶ γίγνου θρασύ E.Fr.693:—the Trag. use the longer form (but not so freq. as the shorter), S.Ant.547, OT312, etc.:—in pl. always separated, ὑμῶν αὐτῶν, etc.: and orig. separated in sg., as in Hom., who always has σοὶ αὐτῷ, σ’ αὐτόν; and so τὰ σ’ αὐτοῦ, τὰ σ’ αὐτῆς for τὰ σά αὐτοῦ, etc., v. σός I.3.—The separated forms, σοῦ αὐτοῦ, αὐτοῦ σοῦ, etc., were used in Att., not as reflexive, but as emphat. personal pronouns, cf. Pl.Grg.472b, A.Th.632.
Stephen
0 x
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

Louis L Sorenson
Posts: 709
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

Re: σεαυτοῦ

Post by Louis L Sorenson » February 23rd, 2012, 8:01 am

Thanks,

There must be a glitch in Perseus' LSJ index. Even the TLG LSJ's headword search does not bring up the entry. But the word is there. Chicago's LSJ includes it correctly. Odd.
0 x

Post Reply

Return to “Lexicons”